Izvedbeni projekt izrađuje se u skladu s glavnim projektom, te osigurava točnu i kvalitetnu izradu građevinskih radova. Zakonski nije potreban za građenje kuće manje od 400 m2 bruto, ali preporučljivo je napraviti ga.

Što je izvedbeni projekt?

Izvedbenim projektom osiguravate da majstori izgrade kuću prema glavnom projektu, te da izvedu sve radove onako kako je arhitekt projektirao. Može se raditi samo za određene faze i tako se obično dogovara s osobom koja ga izrađuje. U praksi se najčešće dogovaraju nacrti oplate i armature jer su to dijelovi kuće koji se kasnije teško popravljaju. Ako želite, možete s projektantom dogovoriti i nacrte ostalih dijelova poput krovišta, fasade, stolarije i ostalog.

Nekada je izvedbeni projekt bio sastavni dio glavnog projekta, međutim, više nije potreban ako je kuća manja od 400 m2 bruto. Ovisno o tome kakva je kuća koju gradite, predlažem da se s arhitektom ili nadzornim inženjerom savjetujete oko toga hoćete li ga raditi ili ne.

Koliko košta izvedbeni projekt?

Kao i s većinom stvari kod gradnje kuće, cijena ovisi o puno faktora. S obzirom na to da se izvedbeni projekt radi prema fazama gradnje, cijena će uvelike ovisiti koliko faza želite pokriti s projektom. Prema ponudama koje sam dobio od projektanata, izvedbeni projekt za oplatu i armaturu košta oko 7000 kn. Naravno, ima skupljih i jeftinijih ponuda, neki za isti iznos još dodaju i nacrt krovišta, ali ovo je neka okvirna cijena s kojom možete računati.

Ako imate pitanja oko izvedbenog projekta ili ne znate gdje pronaći projektanta, posjetite naš forum gdje uz našu pomoć možete brzo doći do odgovora.